ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλα βασίζονται στην ενεργή και άμεση επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή, του μαθητή και των γονέων. Με την συχνή επικοινωνία επιτυγχάνουμε σωστή διαμόρφωση της ροής του μαθήματος αλλά και πρόληψη “δύσκολων” καταστάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ

Μαζί επιλέγουμε μετά από ώριμη σκέψη και συζήτηση τους στόχους που θα βάλουμε για να θεωρήσουμε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές της ζωής σας επιτυχημένη.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τέλος απολαμβάνουμε την επιτυχία η οποία με όσο περισσότερο κόπο μπορούμε και θέλουμε να δώσουμε είναι και πιο γλυκιά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλα βασίζονται στην ενεργή και άμεση επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή, του μαθητή και των γονέων. Με την συχνή επικοινωνία επιτυγχάνουμε σωστή διαμόρφωση της ροής του μαθήματος αλλά και πρόληψη “δύσκολων” καταστάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ

Μαζί επιλέγουμε μετά από ώριμη σκέψη και συζήτηση τους στόχους που θα βάλουμε για να θεωρήσουμε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές της ζωής σας επιτυχημένη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τέλος απολαμβάνουμε την επιτυχία η οποία με όσο περισσότερο κόπο μπορούμε και θέλουμε να δώσουμε είναι και πιο γλυκιά.

Βήμα 1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλα βασίζονται στην ενεργή και άμεση επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή, του μαθητή και των γονέων. Με την συχνή επικοινωνία επιτυγχάνουμε σωστή διαμόρφωση της ροής του μαθήματος .

Βήμα 2

ΣΤΟΧΟΣ

Μαζί επιλέγουμε μετά από ώριμη σκέψη και συζήτηση τους στόχους που θα βάλουμε για να θεωρήσουμε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές της ζωής σας επιτυχημένη.

Βήμα 3

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τέλος απολαμβάνουμε την επιτυχία η οποία με όσο περισσότερο κόπο μπορούμε και θέλουμε να δώσουμε είναι και πιο γλυκιά.

Η ΟΜΑΔΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PROΕΤΟΙΜΑΖΩ

Πλάτωνος 46, Εύοσμος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Αιγαίου 25, Καλαμαριά

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρ. Ηλία 35, Πυλαία

Η ΟΜΑΔΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρ. Ηλία 35, Πυλαία

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Αιγαίου 25, Καλαμαριά

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PROΕΤΟΙΜΑΖΩ

Πλάτωνος 46, Εύοσμος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τα δικά σας θέλω και όσο πιο εύχρηστα και απλά γίνεται.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Υλοποιούμε την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

TESTING

TESTING

Πραγματοποιούμε πληθώρα test για την πρόληψη τυχόν κενών ή bugs που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της κατασκευής και υλοποίησης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Παραδίδουμε την ιστοσελίδα μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία και σύμφωνα με τα "θέλω" και τις απαιτήσεις σας.

ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PROΕΤΟΙΜΑΖΩ

Πλάτωνος 46, Εύοσμος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Αιγαίου 25, Καλαμαριά

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρ. Ηλία 35, Πυλαία

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ PROΕΤΟΙΜΑΖΩ

Πλάτωνος 46, Εύοσμος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Αιγαίου 25, Καλαμαριά

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πρ. Ηλία 35, Πυλαία